Pareigybė 2019 metai 2020 metai
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
IV ketvirtis
Vyriausiasis gydytojas 810 1 918 956 993
 
Gydytojai 796 4 829 803 950
 
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 381 2 559 622 683
 
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 836 5 995 1059 1073
 
Kiti specialistai su specialiu viduriniu išsilavinimu 219 1 457 - -
 
Kitas personalas 578 1 549 223 667
 


Parengė: Aušra Šiugždienė