Pareigybė 2020 metai 2021 metai
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
IV ketvirtis
Vyriausiasis gydytojas 946 1 1053      
Gydytojai 980 4 870      
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 714 2 775      
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 1117 5 859      
Kiti specialistai su specialiu viduriniu išsilavinimu 457 1 - - -
-
Kitas personalas 608 1 706  
 


Parengė: Aušra Šiugždienė