Pareigybė 2018 metai 2019 metai
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
IV ketvirtis
Vyriausiasis gydytojas 533 1 691
Gydytojai 668 4 745
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 349 2 442
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 544 5 772
Kiti specialistai su specialiu viduriniu išsilavinimu 23 1 -
Kitas personalas 385 1 555


Parengė: Jolita Kačinskienė